Home

Welkom bij De Sterren!

Kinderopvang richt zich bij De Sterren, vanuit ontspanning, op activiteiten en natuurbeleving waarbij kinderen zowel vertrouwd zijn met de locatie als ook vertrouwd raken met de omgeving (wijk / buurt).

Kinderen welke gebruik maken van onze opvang  ondernemen samen met de pedagogisch medewerker(s) dagelijks verschillende activiteiten op het gebied van spel en natuurbeleving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bolderkar (KDV) of Stint (PG/BSO) om op pad te gaan en heerlijk te spelen in de omgeving op de diverse speelplaatsen, in parken, op de moestuin of bij de dieren.

Kinderopvang bij De Sterren is opvang voor ALLE kinderen. Bij ons zijn kinderen welkom uit het regulier én speciaal basisonderwijs of aansluitend op MKD. Opvang vindt plaats op basis van kleinschaligheid (maximaal 6 kinderen bij kinderdagopvang en maximaal 15 kinderen op de peutergroep / BSO) in een verticaal opgebouwde groep.

Belangrijk bij De Sterren is dat kinderopvang door kinderen als prettig wordt ervaren. Dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen binnen een groep. Daarom wordt altijd gezamenlijk met ouder(s) / verzorger(s) en het kind gekeken welke vorm van opvang het beste bij het kind en de groep past en kunnen kinderen een dagdeel meedraaien ter kennismaking.